Stiftelsen Samfonden för Sjöofficerssällskapet i Karlskrona

Syftet med stiftelsen och utdelningen från Samfonden är att hjälpa en anhörig, enligt nedan, när den ekonomiska situationen kräver det. Det kan vara i samband med nära anhörigs dödsfall, sjukdom, olycka m.m.

Är du efterlevande maka/make/barn till avliden enligt nedanstående så har du möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp från Samfonden:

FM-anställd i Karlskrona garnison eller f.d. FM-anställd i Karlskrona garnison eller medlem i Sjöofficerssällskapet i Karlskrona.

Ansökan kan vara som ett engångsbidrag för exempelvis begravningshjälp till dödsboet. Ansökan kan även vara som ett flerårigt understöd. Sökande ska vara ekonomiskt behövande utan större förmögenhet på grund av låg pension/inkomst. Den som söker kan dock äga bostadsrätt eller villa.

Ansökan tillställs:

Samfonden för Sjöofficerssällskapet i Karlskrona
c/o Mikael Holmström
Backabovägen 38 a
371 46 KARLSKRONA

Frågor kan besvaras av SOSK Skattmästare Mikael Holmström via telefon 070-282 01 33 alt. via mail soskskattmastare@gmail.com